Reklamix - billboardy

Bilbord dla firmy Lamex

Wysokość 18m, Litery przestrzenne świecące, Wyróżnienie na tle innych 110%